Oceňování podniků

Obrázek

Oceňování nemovitostí

Obrázek

Oceňování věcí movitých

Obrázek

Oceňování obchodních podílů

Obrázek

Oceňování pohledávek a závazků

Obrázek

Oceňování nehmotného majetku a majetkových práv

Obrázek

Informace o společnosti

ALFA znalecká s.r.o. byla založena v roce 2006. Všichni společníci dlouhodobě působí jako znalci v oboru ekonomika.

Znalecký ústav zpracovává znalecké posudky a odborná vyjádření v oboru ekonomika se zaměřením na zjišťování hodnoty majetku a závazků a posuzování ekonomických jevů a procesů (podrobněji viz „Rozsah znaleckého oprávnění“).

Při zpracování posudků je kladen důraz na soulad jejich obsahu a formy s vývojem požadavků kladených příslušnými právními normami.

Od roku 2009 je ve společnosti zaveden a certifikován systém managementu kvality ISO 9001: 2008, který byl v roce 2012 prověřen a shledán splňující požadavky normy (viz „Certifikát“).